Condiții și termeni de natură contractuală
pentru înscrierea și participarea la cursuri
Înscriere

Înscrierea la cursurile organizate de compania Expert Laser Center SRL și Asociația Română de Stomatologie Minim Invazivă presupune si implică acceptarea, fără rezerve a termenilor și condițiilor menționate în materialele promoționale precum și pe pagina web: www.arsmi.ro.

După înscriere, furnizarea datelor de facturare și recepționarea facturii aferente, pentru rezervarea, confirmarea locului la dispoziția dumneavoastră și contravaloarea cursului, vă rugăm să ne trimiteți dovada plății taxei prin e-mail la adresa contact@arsmi.ro.

Taxa de participare

Ca regulă generală, taxa de participare NU se returnează dacă, fără vreun motiv întemeiat, legat strict de deces participant, soț/soție, părinte: mamă, tată, deces copil, participantul înscris la curs alege sa renunțe din alte varii motive, aceasta în considerarea faptului că, locurile sunt limitate și odată achitată taxa, organizatorul/organizatorii  blochează respectivul loc prin rezervare la dispoziția dumneavoastră și oricare alte persoane nu se mai pot înscrie.

Excepție (1): strict pentru situațiile de mai sus, deces participant, soț/soție, părinte: mamă, tată, deces copil, taxa de participare se returnează, în termen de 10 zile de la data solicitării scrise și prezentarea dovezii decesului și gradului de rudenie (cu documente legale: certificat naștere, certificat deces, certificat căsătorie etc.), neprezentarea dovezii duce la neluarea în considerare a solicitării de returnare a taxei de participare.

Excepție (2): În cazul în care anunțați cu minimum 2 săptămâni (înainte de data cursului) neparticiparea la curs neputând proba vreuna dintre situații limitativ menționate la Excepția (1) de mai sus, pentru a nu pierde taxa de participare, aveți posibilitatea de a vă alege din lista cursurilor disponibile pe www.arsmi.ro un alt curs la care doriți să participați.

NOTĂ: Dacă noul curs ales are un cost mai ridicat decât cel achitat de dumneavoastră, veți plăti diferența; în cazul în care costul este mai mic, diferența nu se va returna.

Participanții la cursuri, prin achitarea taxei de participare iau act și se declară ca fiind de acord cu faptul că:

–  noi, organizatorii, ne rezervăm dreptul de a anula cursul/evenimentul pentru orice motiv, în această situație taxa de participare se va returna celor ce au achitat-o, însă fără a fi obligați să mai returnam vreo altă sumă în plus;

–    ARSMI/ELC nu este responsabil pentru cheltuielile de călătorie, avansuri pierdute sau orice alte cheltuieli efectuate de către o persoană în avans pentru participarea la vreunul dintre cursuri. Fiecare participant își asumă responsabilitatea oricăror cheltuieli suplimentare pe care le face pentru a se înscrie și a participa la acest eveniment/curs;